Aktuellt

Kallelse till årsmöte Västra Götaland

Det är Årsmöte för Endometriosföreningen, Västra Götaland onsdagen 13 juni kl 18.00 i konferensrum Hugin på Hotell Odin, Odinsgatan 6 nära Göteborg C.

Samling med kaffe/te från klockan 17.00

Lokalföreningen har inte varit aktiv under 2017, nu gör vi en nystart och hoppas att många kommer på årsmötet för att tala om vad ni vill att föreningen ska arbeta med 2018-19.

Det formella årsmötet beräknas bli kort, efter det fortsätter vi med ett medlemsmöte där vi kan diskutera fritt tex ta fram olika förslag till aktiviteter.

Vi efterlyser fler som vill delta i arbetet, som styrelseledamöter eller jobba med olika aktiviteter i en arbetsgrupp.

Styrelsen består idag av Crolina Bjelkenberg och Christina Liffner, Cizzi Grönqvist och ytterligare en kvinna har anmält att de kan väljas in i styrelsen.

Frågor kan du ställa till Christina Liffner, ordförande Endometriosföreningen, Sverige och ledamot i Endometriosföreningen, Västra Götaland på e-post c.liffner@bahnhof.se eller 070-522 0905.

Agenda, Verksamhetsberättelse mm skickas i början av veckan till dem som anmält deltagande på Årsmötet

 

Välkommen 13 juni

Christina och Carolina