Endometriosföreningen är en ideell patientförening med ändamål att sprida kunskap om endometrios och stödja kvinnor som drabbats av sjukdomen.

Vad är endometrios?

Endometrios är en vanlig men dessvärre okänd kvinnosjukdom som drabbar ca 5-10% av alla kvinnor i fertil ålder.

Sjukdomen uppträder ofta i skov och frekvensen varierar från kvinna till kvinna

Jag vill veta mer om endometrios »

Filmen om endometrios

Endometriosföreningen har med stöd av Allmänna Arvsfonden producerat en informationsfilm om hur det är att leva med endometrios. I filmen berättar kvinnor om sin sjukdom. Speltiden är 27 min.

Filmen kompletteras av fyra specialistfilmer.

Filmen om endometrios »

Att vara medlem

Som medlem får du kontakt med andra som är i liknande situation som du. Vi har medlemsträffar runt om i landet och för diskussioner i våra Facebookgrupper.

Jag vill bli medlem eller läsa mer »

Vad vi gör

Endometriosföreningen är en ideell patient- och handikappförening. Vi är politiskt, religiöst och fackligt obundna.

Vårt mål är att stödja kvinnor med endometrios, sprida kunskap och information om sjukdomen och verka för en bättre sjukvård. 

Vi agerar för utökad forskning inom endometrios.

Våra senaste aktiviteter hittar du i bloggen »